ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ

Φωτογράφος συλλαμβάνει δύο μέλισσες που κοιμούνται αγκαλιασμένες μέσα σε ένα λουλούδι

Συνήθως βλέπουμε τις μέλισσες να εργάζονται αλλά πρέπει επίσης να ξεκουραστούν και φαίνονται λατρευτές. Οι μέλισσες είναι οι σημαντικότερες επικονιαστές

Read More