Στέλιος Πετράκης

“Δεν μου αρέσει ο ελιτίστικος διαχωρισμός των ηθοποιών σε «θεατρικούς» και «τηλεοπτικούς»”