Θανάσης Χλιάρας

“Η συγγραφή είναι ο πυρήνας των πάντων στο θέατρο”