Θωμάς Καζάσης

Αυτό που για εμένα έχει σημασία είναι ο άνθρωπος