Δημήτρης Καπέρδος

«Τάσσομαι με τους αισιόδοξους αμετακίνητα κι εμφατικά!»