Δημήτρης Γεωργαλάς

«Στη σκακιέρα της ζωής το ματ στο κάνει πάντα αυτή»