Γωγώ Ατζολετάκη

“Από το 1996 δεν είχα καμιά πρόταση για τηλεόραση”