Γιάννης Σιαμσάρης

“Θέλω να παίζω ρόλους που δεν εμπεριέχουν τραγούδι”