Χρήστος Λιακόπουλος

“Το αύριο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το σήμερα και το μέλλον με το παρόν! »