Σταμάτης Πακάκης

“ΘΑ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑ ΩΣ ΕΝΑΝ ΗΘΟΠΟΙΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ”