Πέτρος Γούτης

“ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑΝ ΡΟΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ”