Γιώργος Χουλιάρας

“Το σήμερα του Γκόγκολ, είναι το πάντα της ανθρωπότητας.”