Βασίλης Παλαιολόγος

“Συνειδητά απέχω από την τηλεόραση”